Samovýčep

Propojení Flashe s jinými technologiemi je využito při vizualizaci samovýčepu v brněnské hospodě U Mamuta. V hospodě, kde si lidé mohou sami čepovat pivo, se zobrazuje, jak si stojí v porovnání s ostatními stoly. Zde můžete vidět první verzi vizualizace samovýčepu.

Flash soubor nezobrazen